Nastanitev in apartmaji Beograd - Pravila in pogoji

Nastanitev in apartmaji Beograd - Pravila in pogoji
Ta pravila in pogoji se lahko občasno spreminjajo. Veljajo za vse naše  storitve, ki so na voljo v spletu, preko mobilnikov, po e-pošti ali telefonu. Z dostopanjem, brskanjem in uporabo naše spletne strani ali katere koli naše aplikacije na kateri koli platformi (v nadaljnem besedilu: spletna stran) in/ali z izpolnitvijo rezervacije se strinjate, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s spodaj določenimi pravili in pogoji (vključno z Izjavo o zasebnosti).

V kolikor gost nima možnosti samostojno rezervirati storitve, ki odgovarja njegovim željam, se lahko obrne po pomoč k osebju Rakoc.co.rs. Povpraševanja se postavljajo po elektronski pošti (rakoc.rs@gmail.com) ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani rakoc.co.rs Vsako povpraševanje mora vsebovati temeljne kriterije, na osnovi katerih bo agencija gostu oblikovala ponudbo (minimalno termin, število oseb, njihova starost in želena lokacija, kakor tudi vse gostove posebne zahteve). Gost lahko kontaktira agencijo tudi po telefonu, vendar mora biti končno povpraševanje postavljeno v pisni obliki.
Gost kreira formalni zahtevek za rezervacijo šele, ko definira želeno storitev.

Za rezervacijo namestitve mora gost izpolniti obrazec, ki je dostopen na spletni strani rakoc.co.rs. Ob prijavi mora gost v obrazec vpisati vse zahtevane podatke, oziroma mora ob prijavi rezervacije na sedežu agencije ali v pooblaščeni agenciji predložiti vse potrebne dokumente s podatki, ki jih rakoc.co.rs potrebuje za predpisane postopke.

Gost poda osebne podatke prostovoljno. Osebni podatki gosta so potrebni v procesu realizacije iskane storitve ter se bodo koristili za nadaljnjo medsebojno komunikacijo. rakoc.co.rs se obvezuje, da se osebni podatki ne bodo iznašali izven podjetja ali dajali tretjim osebam, razen za namen realizacije iskane storitve.

V primeru plačila storitev s kreditno kartico ali drugegim virtualnim plačilnim sistemom (PayPal), rakoc.co.rs ne hrani nobenih podatkov v povezavi s plačilom (številke kreditne kartice ipd). Vse transakcije se izvajajo na varnih straneh banke oz. ponudnika storitve.

Plačilo rezervacije se lahko izvrši z bančnim nakazilom ali s plačilnimi karticami.

Za potrditev prijavljene rezervacije mora gost plačati 30-40% skupnega zneska rezervacije.

Preostali znesek do skupne vrednosti aranžmaja lahko gost vplača na sledeče načine:

    na dan prihoda v gotovini, direktno lastniku namestitvene enote,
    najkasneje 7 dni pred prihodom s kreditno kartico ali na bančni račun.

O znesku akontacije ter o načinu plačila bo gost seznanjen v pozivu za plačilo.

Cene, ki so objavljene na spletnih straneh rakoc.co.rs-a so navedene ob vsakem objektu. Cene namestitvenih enot so objavljene v evrih in so informativne. Navedene cene hotelske namestitve vključujejo samo tiste storitve, ki so ob izbrani namestitveni enoti tudi opisane. Navedene cene zasebne namestitve vključujejo: dnevni najem namestitvene enote, posteljnino, opremljeno kuhinjo z vso potrebno posodo in priborom,strošek vode, elektrike ter plina.

Dodatne storitve, ki so v namestitveni enoti možne, niso pa vključene v ceno zakupa  je potrebno posebej plačati, pod pogojem, da se jih uporablja, se cena dogovori direktno s ponudnikom storitev. Večino dodatnih storitev gost plača direktno ponudniku storitev, medtem ko nekatere plača pri potrditvi rezervacije.

Da je zaradi nekaterih dodatnih storitev odvisna tudi razpoložljivost namestitvene enote, mora gost najaviti vse želene dodatne storitve pri kreiranju zahtevka za rezervacijo.

V redkih primerih mora gost pred pričetkom uporabe zakupljene namestitve plačati depozit v gotovini direktno ponudniku storitve. Depozit služi kot jamstvo ponudniku storitve, da gost v zakupljeni namestitvi ne bo povzročil škode. Gostu bo vrnjen depozit v celoti na dan odhoda, potem ko ponudnik storitve potrdi, da je gost predal namestitev v takšnem stanju, v kakršnem jo je prevzel.

Rakoc.co.rs si pridržuje pravico spremembe objavljenih cen na spletni strani rakoc.co.rs v primeru, da ponudnik storitve spremeni ceno namestitve in/ali dodatnih storitev. Če se cena določene namestitvene enote spremeni po prijavi rezervacije, vendar pred plačilom akontacije, se rakoc.co.rs obvezuje, da bo takoj, ko bo izvedel za spremembo, obvestil gosta o tem, ter mu ob njegovi privolitvi poslal novi obračun.

V primeru, da rakoc.co.rs, zmanjša ceno namestitvene enote, potem ko je gost že potrdil rezervacijo, le-ta nima pravice do nove, nižje cene.

Agencija se obvezuje, da bo za dogovorjeno število oseb v vsaki namestitveni enoti zagotovila dovolj kuhinjske posode in jedilnega pribora. Vsak gost mora ob prihodu dobiti urejeno in čisto namestitveno enoto, kakor tudi čisto posteljnino. Gostom, ki bodo v namestitveni enoti bivali več kot teden dni, mora najemodajalec enkrat tedensko zamenjati posteljnino i brisače.

Prihod gostov v namestitveno enoto je na dan prihoda po 14. uri in odhod na dan odhoda pred 12. uro.

Predajo ključev zakupljene namestitvene enote opravita gost in najemodajalec v objektu.

Agencija ima pravico predlagati spremembo oziroma delno ali popolno odpoved rezervirane namestitve, če pred ali v času letovanja pride do nepredvidenih izrednih razmer, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih odstraniti (npr. sanitarne motnje in podobno).
Če agencija gostu lahko ponudi nadomestno namestitev, je sprememba rezervirane namestitve mogoča le z njegovo privolitvijo. Če je nadomestna namestitev cenejša od odpovedane, se rakoc.co.rs obvezuje, da bo razliko v ceni vrnil gostu na strošek agencije. Če je nadomestna namestitvena enota dražja od odpovedane, ima rakoc.co.rs pravico zaračunanja razlike v ceni.

Gost lahko spremeni definirano rezervacijo, če se ponudnik storitev s tem strinja. Sprememba se lahko nanaša: na spremembo nosilca rezervacije, termin rezervacije, število oseb, starostno strukturo oseb, ter vrsto rezerviranih osnovnih ali dodatnih storitev ter dinamike plačila. Zahtevek za spremembo rezervacije se poda pisno (elektronska pošta, telefaks, ali po pošti),  za spremembo rezervacije, ki jo je gost zahteval 15 ali več dni pred prihodom v zakupljeno storitev. Gost mora, če želi odpovedati že rezervirano namestitev, to storiti pisno (elektronska pošta, telefaks, pošta).

Datum, ko je agencija prejela pisno odpoved gosta, je osnova za obračun stroškov odpovedi.

Agencija je dolžna gostu zagotoviti vse zakupljene storitve, v nasprotnem primeru je odgovorna za neizpolnjevanje zakupljenih storitev ali dela njih.

rakoc.co.rs izključuje vsako odgovornost v primeru sprememb in neizpolnitve storitev povzročenih z višjo silo na teritoriju države gosta ali teritoriju države, kjer bi storitev morala biti izpolnjena (vojna, nemiri, stavka, teroristični napadi, elementarne nesreče, intervencija pristojnih oblasti in podobno), ki za posledico gostu onemogočajo letovanja v rezervirani namestitveni enoti.

Gost mora:

    imeti veljavne potne listine za vse osebe (vključujoč potne listine za otroke in obvezne dokumente za hišne ljubljenčke). Če med potovanjem izgubi dokumente ali mu jih ukradejo, nosi stroške sam;
    priti v namestitveno enoto v točnem številu in s točno starostno strukturo oseb, ki jih je najavil agenciji. Če v namestitveno enoto pride več oseb ali drugačna starostna struktura oseb, kakor pa je bilo označeno na voucherju, ima ponudnik storitve pravico odkloniti storitev nenajavljenim gostom ali zahtevati doplačilo za le-te;
    naznaniti prihod hišnih ljubljenčkov, da bi ponudnik storitve predhodno pristal na njih. Ponudnik storitve ima pravico odkloniti storitev gostom, če le-ti vztrajajo, da zakupljeno namestitveno enoto koristi tudi nenapovedan hišni ljubljenček;
    spoštovati hišni red v zakupljeni namestitveni enoti in po svojih najboljših močeh sodelovati s ponudnikom storitev.

Če gost teh obveznosti ne bo spoštoval, se mu lahko odkloni rezervirana namestitev brez pravice do povračila vplačanega zneska in brez pravice do povračila škoda.

Agencija ne nosi nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago, kakor tudi ne za morebitno krajo prtljage ali dragocenosti v namestitveni enoti. Gost mora krajo, uničenje ali izgubo sam prijaviti ponudniku storitev in pristojni policijski postaji.

Vsaki morebitni spor bodo stranke poskušale rešiti sporazumno. V primeru da stranke ne uspejo rešiti spora, soglašajo, da je za reševanje spora pristojno sodišče v Beogradu.

Za vse, kar ni posebej navedeno v Splošnih pogojih, se uporabljajo veljavni pravni predpisi Republike Srbije.